कोरफड

कोरफड

कोरफडीचे महत्त्व कोरफड, ज्याला संस्कृतमध्ये "घृतकुमारी" देखील म्हणतात, आयुर्वेदिक औषधांमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. त्याचा वापर…