Yoga suryanamaskar

योगा : सुर्यनमस्काराचे फायदे

१.सुर्यनमस्कारामुळे फुफ्फुसे बळकट होऊन आयुष्य वाढते. २.रोज सकाळी सूर्योदयाच्या वेळेस सुर्यनमस्कार केल्याने दिवसाची सुरुवात प्रसन्न…